Holland zonder wachtwoorden? Scenario’s, technologie en standaarden

De waarde van digitale technologie wordt steeds meer zichtbaar. Mobiel werken en toepassen van cloud computing is gemeengoed geworden. Het wordt echter ook duidelijk dat in die snel voortschrijdende digitalisering het terrein van security en privacy een zorg blijft. Een van de grootste aandachtspunten daarbij is het terrein van authenticatie, waarin we nog vaak afhankelijk zijn van een sterk verouderd mechanisme: wachtwoorden. In deze sessie gaan we in op de reis naar “wachtwoordloos” werken. Daarin beschrijven we kort de belangrijkste risico’s van wachtwoorden in gaan vervolgens in op ontwikkelingen op het gebied van standaarden (zoals FIDO2.0, OAuth, W3C DiD) en concrete technologische ontwikkelingen.

Martin Vliem
Martin Vliem werkt als National Security Officer voor Microsoft. In die rol vertegenwoordigt hij Microsoft Nederland naar diverse publieke en private organisaties op de thema’s security, privacy en compliance. Belangrijke aandachtsgebieden betreffen effecten van privacywetgeving (GDPR/AVG), het in brede maatschappelijke zin verbeteren van digitale veiligheid en het ondersteunen van due-diligence trajecten bij de adoptie van cloud computing. Martin is een veel gevraagd spreker op diverse evenementen, waar het snijvlak van technologie en vertrouwen centraal staat.