IT-security post Snowden, een kwestie van nationale veiligheid

ARJEN KAMPHUIS

Technology & Security Director

Pretty Good Knowledge

Stuxnet, Snowden, de Wannacry en NotPetya virus aanvallen van 2017 hebben ons een glimp gegeven van de onveiligheid vrijwel alle breed gebruikte IT systemen. tegelijkertijd is onze samenleving is volledig afhankelijk van de werking van deze systemen voor haar dagelijkse functioneren. Een nieuwe manier van denken over beveiliging en beveiligbaarheid is noodzakelijk waarbij transparantie en decentrale controle door eindgebruikers centraal moet staan.

Arjen Kamphuis
Arjen Kamphuis werkt aan informatiebeveiliging vraagstukken voor bedrijven, nationale overheden en NGO’s. Dit bestrijkt het hele spectrum van reguliere privacy-compliance en security-awareness tot het tegengaan van geavanceerde spionage tegen bedrijven, journalisten en overheden. Zijn kennis haalt hij bij en deelt hij met technische experts waaronder (ex) medewerkers van inlichtingendiensten en de professionals die dagelijks in de frontlinies staan van digitale misdaadbestrijding en beveiliging van kritieke infrastructuur.