Nederland als koploper in publiek-private samenwerking bij de aanpak van digitale veiligheid.

Er zijn belangrijke nieuwe initiatieven zoals het digital trust centre en de alliantie voor cybersecurity. Zaak is bedrijven, overheden en andere relevante partijen daarbij te betrekken en tot een versnelling te komen in het organiseren van optimale cybersecurity in Nederland.

Arie van Bellen
Arie van Bellen heeft samen met een grote groep bedrijven en overheden een kleine twintig jaar geleden ECP, het Platform voor de Informatiesamenleving, opgericht. Missie van ECP is het tot stand komen van een betrouwbare en kansrijke digitale samenleving. ECP is een onafhankelijke en neutrale stichting waar bedrijven uit zowel aanbod als vraagkant van technologie, wetenschap, overheid en samenleving (o.a. de ECP Jongerenraad) kennis uitwisselen, elkaar inspireren en werken aan bouwstenen door projecten en programma’s. Van Bellen heeft als algemeen directeur de leiding over het Platform waar meer dan dertig medewerkers actief zijn. Hij is voorzitter of lid van vele relevante werkgroepen en commissies in Nederland en Europa waarin gewerkt wordt aan digitaal vertrouwen, digitale vaardigheden, nieuwe technologieën en andere bouwstenen van de digitale samenleving.