• Visit

Alert Online: Cybersecure handelen is iets wat ons allemaal aangaat

Holland Strikes Back is onderdeel van de jaarlijks terugkerende Alert Online campagne dat dit jaar wordt georganiseerd van 2 tot en met 13 oktober.

Het verbindende thema van de campagne week in 2017 is ‘Cybersecurity Helden’. De week staat in het teken van personen en organisaties die een voorbeeldrol vervullen en Nederlanders stimuleren om met elkaar gevaren, oplossingen, tips en voorbeelden te delen.

En dat is precies de kracht van ons event. Holland Strikes Back verbindt experts op het gebied cybersecurity en geeft hen een podium om organisaties te informeren over de dreigingen van dit moment. Wij presenteren tips, praktijkvoorbeelden en praten over een structurele gezamenlijke aanpak die online criminaliteit tegengaat.